Oprávnění a certifikace

Organizace klade velký význam na udržování a neustálé zdokonalování systému managementu pro zabezpečení trvalých podmínek při dosahování vysoké kvality dodávaných produktů a služeb v rámci stavební výroby.

Systémem managementu chceme dosáhnout důvěry našich stávajících i potencionálních zákazníků v naše postupy používané při realizaci zakázek, a tím dosahovat vysoký kvalitativní standard všech dodávek.

Integrovaný systém managementu představuje v organizaci symbol serióznosti a stability vůči zákazníkovi a našim pracovníkům. Zajišťuje systémový přístup ke všem zainteresovaným subjektům při realizaci zakázek a zamezuje výskytu náhodných neshod. Záměrem organizace je vytvoření vysoce motivačního prostředí s iniciativním zapojením všech pracovníků do péče o rozvoj své osobní i profesní kvality.

Organizace se zavazuje k neustálému zlepšování, k prevenci v rámci ochrany životního prostředí:

- minimalizovat znečištění ovzduší emisemi a chránit půdu před úniky ropných látek z motorových     vozidel a mechanizmů

- snižovat riziko úniku nebezpečných látek při realizaci stavby

- dopracovat účinný systém opatření v případě havarijních stavů do provozních předpisů

- usnadnit pohotovostní zásahy v případě havárie a optimalizovat tak službu zákazníkovi

Ve vztahu k zákazníkům a veřejnosti :

- průběžně zjišťovat potřeby zákazníka s cílem plnit jeho očekávaní

- vytvořit obraz firmy s odpovědným přístupem k zákazníkovi, ke svým pracovníkům a k životnímu prostředí

- nformovat zákazníky a veřejnost o svých aktivitách v tisku a na webových stránkách organizace (po jejich dobudování).